#

"lg v10" - Không phải iPhone 14 Pro Max, chiếc điện thoại này đã có 'Dynamic Island' từ 7 năm trước