"lâm vỹ dạ cháy nhà" - Hậu chia sẻ từng bị cháy nhà, Lâm Vỹ Dạ lại tiếp tục gặp vận đen đến mức 'phát điên'

Hậu chia sẻ từng bị cháy nhà, Lâm Vỹ Dạ lại tiếp tục gặp vận đen đến mức 'phát điên'

4 năm trước
(Techz.vn) Sau khi chia sẻ từng bị cháy nhà dữ dội, Lâm Vỹ Dạ lại tiếp tục gập vận đen đến mức "phát điên".