#

"lâm khánh chi" - Lâm Khánh Chi nói thẳng về màn trình diễn ‘See tình’ của Chi Pu tại ‘Đạp gió 2023’