"la thành" - Diễn viên ‘bể nợ’: Quách Ngọc Ngoan ‘xin khất’, tình cũ Ninh Dương Lan Ngọc ‘trốn chui trốn lủi’