#

"kiên giang" - Một thành phố của Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm kinh tế mạnh của cả nước, sở hữu 'đảo ngọc' quý giá