#

"kiếm thế" - Open Beta vào 27/3, Kiếm Thế Origin chính thức khẳng định “bản sắc Kiếm Thế - Xưng đế mobile”