"khủng long biết nói chuyện" - Phát hiện hóa thạch của loài khủng long đã tuyệt chủng 72 triệu năm: Biết ‘nói chuyện’ giống voi ngày nay

Phát hiện hóa thạch của loài khủng long đã tuyệt chủng 72 triệu năm: Biết ‘nói chuyện’ giống voi ngày nay

7 tháng trước
Đây là 1 trong những số ít loài có khả năng ‘nói chuyện’ bằng cách tạo ra những âm thanh riêng biệt.