#

"khởi kiện" - CĐM xôn xao trước tin Vy Oanh khởi kiện nữ CEO và bạn thân Trấn Thành về tội nhục mạ