"khoáng thạch quý hiếm" - Những khoáng thạch quý hiếm hơn kim cương: Trữ lượng chưa tới 1 viên đường và dễ tan biến

Những khoáng thạch quý hiếm hơn kim cương: Trữ lượng chưa tới 1 viên đường và dễ tan biến

5 tháng trước
Xét về độ quý hiếm, kim cương chưa chắc đã nằm ở vị trí thứ nhất vì còn nhiều loại khoáng thạch hiếm hoi và ít ỏi và số lượng.