"khạt quật" - Xác của một người phụ nữ hai nghìn năm không mục nát, lộ rõ ​​​​tóc: Phát ra tiếng thở dài khi mở quan tài

Xác của một người phụ nữ hai nghìn năm không mục nát, lộ rõ ​​​​tóc: Phát ra tiếng thở dài khi mở quan tài

4 tháng trước
Một ngôi mộ cổ từ thời Tây Hán dù không có di tích văn hóa vô giá nào được khai quật, nhưng nó đã gây chấn động vào thời điểm được phát hiện ở Trung Quốc.