#

"kết thúc" - Làm thế nào để loại bỏ Win 7 Internet Security 2012 ra khỏi hệ thống

  • Keyboard Training: Vừa chơi game vừa luyện tốc độ gõ bàn phím
    Keyboard Training: Vừa chơi game vừa luyện tốc độ gõ bàn phím

    Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4Keyboard Training là một phần mềm miễn phí có thể làm tăng tốc độ đánh máy của bạn bằng cách chơi trò chơi ngay bàn phím máy tính. Trò chơi này Keyboard Training cho phép bạn thực hành đánh máy với bốn mức độ khác nhau từ: dễ dàng, trung bình, hơi khó và rất khó

  • Identity Finder - Tìm và xóa thông tin cá nhân
    Identity Finder - Tìm và xóa thông tin cá nhân

    Hiện nay, việc tin tặc đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng internet như: họ tên, thông tin thẻ tin dụng… ngày càng trở nên phổ biến và dễ dàng. Đang ngại hơn cả là việc bọ tin tặc có thể sử dụng thông tin mà chúng ăn cắp của bạn vào việc che đậy danh tính thật khi thực hiện các hành vi phạm pháp