"issac" - Đoàn Di Băng tung ảnh núi quà sinh nhật, ai nấy sững sờ khi tạm đoán giá trị