#

"iphone x" - Đối thủ 'một 9 một 10' của Galaxy A14 ra mắt chỉ từ 4.7 triệu đồng, tự tin dẫm đạp iPhone X cũ