"iphone x" - iPhone X hết lên iOS, bán giá rẻ như cho, camera kép zoom quang 2x màn OLED sang như iPhone 15

iPhone X hết lên iOS, bán giá rẻ như cho, camera kép zoom quang 2x màn OLED sang như iPhone 15

2 tuần trước
Việc bị dừng cập nhật iOS 17 mới, iPhone X hiện đã xuống giá cực thấp và trở thành một món hời giá rẻ nhưng trang bị cực ổn vẫn đang là máy cao cấp.