#

"iPhone Ref" - Apple bất ngờ bán lại iPhone X dưới dạng tân trang, giá rẻ hơn 5 triệu đồng