#

"iphone 7 plus" - iPhone 7 Plus cũ ngang giá Nokia G21 đập hộp, có đáng để mua trong tháng 2/2023