#

"iphone 6 plus" - Apple bổ sung iPhone 6 vào danh sách ‘Sản phẩm cổ điển’