#

"iphone 15 series" - iPhone 15 Ultra sẽ có khả năng quay video 8K và thời lượng pin tốt hơn