#

"ipad mini" - iPad Gen 10 với cổng USB-C có tốc độ truyền dữ liệu chậm hơn các dòng khác