"ios 16.5" - iOS 16.5 khiến iPhone của bạn bị hao pin, nóng máy khi dùng, dưới đây là cách để khắc phục

iOS 16.5 khiến iPhone của bạn bị hao pin, nóng máy khi dùng, dưới đây là cách để khắc phục

9 tháng trước
Nhiều người dùng phản ánh việc iOS 16.5 khiến iPhone bị nóng, hao pin nhanh hơn, chính đại diện của Apple mới đây đã nêu ra cách để vượt qua vấn đề này.