#

"internet." - Các Bài viết về internet.

Tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan nhà nước

Tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan nhà nước

(Techz.vn) Trước sự bùng nổ của Internet toàn cầu, mạng Internet đang được chuyển đổi từ giao thức IPv4 sang IPv6 nhằm giải quyết vấn đề cạn kiệt không gian địa chỉ của IPv4 đồng thời đáp ứng nhu cầu triển khai các dịch vụ mới, chất lượng như IoT, 4G LTE/5G.