#

"hương giang bị chỉ trích keo kiệt" - Bị chỉ trích từ thiện keo kiệt, Hương Giang lập tức đáp trả, giải thích lý do đằng sau