#

"honor 50" - Honor 60 tiếp tục đạt chứng nhận cho 3 thiết bị mới, hứa hẹn 'khuấy đảo' thị trường smartphone