"Honor" - Huawei tạm dừng phát triển và phân phối laptop

Huawei tạm dừng phát triển và phân phối laptop

5 năm trước
(Techz.vn) Trong bối cảnh không Intel và Windows, Huawei buộc phải tạm dừng các hoạt động sản xuất và phân phối dòng laptop MateBook và MagicBook.