#

"Honor" - Các Bài viết về Honor

Huawei tạm dừng phát triển và phân phối laptop

Huawei tạm dừng phát triển và phân phối laptop

(Techz.vn) Trong bối cảnh không Intel và Windows, Huawei buộc phải tạm dừng các hoạt động sản xuất và phân phối dòng laptop MateBook và MagicBook.