#

"hồng đăng và hồ hoài anh về nước" - Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh phải chi số tiền khổng lồ để có thể về nước