#

"honda monkey astro boy limited edition" - Honda ra mắt mẫu xe mới với giá 81 triệu, mở bán với số lượng giới hạn