#

"Honda Air Blade giảm giá." - Giá xe Honda Air Blade tiếp tục giảm mạnh tại đại lý, thấp hơn giá đề xuất tới 5 triệu đồng