"hòn đảo" - Hòn đảo đông dân nhất thế giới: 10m2 cho 1 người, 65% dân số là trẻ em.