#

"hoài linh kêu gọi quyên góp hơn 8 tỷ" - Các Bài viết về hoài linh kêu gọi quyên góp hơn 8 tỷ

Hoài Linh kêu gọi quyên góp được hơn 8 tỷ, chuẩn bị lên đường vào miền Trung mặc bão lớn đổ bộ

Hoài Linh kêu gọi quyên góp được hơn 8 tỷ, chuẩn bị lên đường vào miền Trung mặc bão lớn đổ bộ

(Techz.vn) Hoài Linh công khai số tiền quyên góp cũng như gấp rút chuẩn bị cứu trợ cho người dân miền Trung.