"hóa thạch khủng long" - Cận cảnh dấu chân khủng long khổng lồ từ hàng trăm triệu năm trước dưới lòng sông