#

"hồ văn cường long nhật" - Long Nhật tiết lộ bị 1 đàn em bịa chuyện lập group tẩy chay Hồ Văn Cường, tuyên bố không hối hận