#

"hồ quang hiếu" - Phản ứng của Bảo Anh khi có người nhắc đến tên người yêu cũ ngay trên gameshow