#

"hmd global" - Nokia có thể sẽ ra mắt máy tính bảng 10 inch, giá chưa đến 6 triệu.