#

"hi vọng" - PlayBook OS 2.0 Beta - cách nâng lên, hạ xuống, vài cảm nhận