#

"hari won bị thương" - Hari Won bị thương khi bê đồ nặng, tuyên bố từ nay sẽ không thể làm việc này