#

"hari won bị liệt mặt" - Hari Won chính thức lên tiếng nói rõ việc bị liệt nửa mặt