#

"hacker." - Tin vui cho cộng đồng jailbreak khi chuyên gia Google phát hiện lỗ hổng bảo mật trên iOS 11