#

"gymer" - Sau phát ngôn xúc phạm gia đình Chí Tài, gymer nhận hậu quả cay đắng, livestream nói 1 câu chua xót