"greenfeed" - Công ty thành viên của GREENFEED Việt Nam thành lập liên doanh cùng Công ty NTT Nhật Bản

Công ty thành viên của GREENFEED Việt Nam thành lập liên doanh cùng Công ty NTT Nhật Bản

2 năm trước
(Techz.vn) Công ty cổ phần phân phối công nghệ Quang Dũng (QD.TEK), thuộc tập đoàn GREENFEED Việt Nam, và công ty NTT Global Data Centers (NTT GDC), thuộc tập đoàn NNT Nhật Bản chính thức liên doanh xây dựng trung tâm dữ liệu tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, QD.TEK và NNT GDC sẽ thành lập công ty mới với tên gọi TNHH NNT Global Data Centers HCMC1 (HCMC1). Trong vai trò là một công ty liên doanh, HCMC1 sẽ khởi công xây dựng trung tâm dữ liệu HCMC1, dự kiến ra mắt vào năm 2024.