"góp phần" - Quản lí phương tiện giao thông bằng hệ thống lanaGPS

Quản lí phương tiện giao thông bằng hệ thống lanaGPS

11 năm trước
Việc quản lí phương tiện vận tải vốn đang gây rối rắm cho cả xã hội, hay những lo ngại trong việc quản lí con cái, người già… sẽ trở nên đơn giản hơn nhờ Hệ thống giám sát hành trình lanaGPS.Hệ thống giám sát hành trình lanaGPS là 1 trong 17 sản phẩm vào vòng chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực CNTT-TT