#

"Google." - Hàng loạt nhà mạng, nhà bán lẻ châu Á ngừng bán điện thoại Huawei