"gỗ đỏ" - Kinh ngạc loại cây gỗ bị cháy rụi vẫn có thể mọc mầm

Kinh ngạc loại cây gỗ bị cháy rụi vẫn có thể mọc mầm

3 tháng trước
Những chiếc chồi non này mọc từ sâu trong thân cây, một số chồi thậm chí đã ngủ yên suốt 1.000 năm.