"gỗ đắt nhất thế giới" - Loại gỗ quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng: Có thể đổi màu, đắt và cứng nhất thế giới