#

"giác ngộ" - Sau khi Hoa hậu Thùy Tiên kêu gọi hiến tạng, chùa Giác Ngộ nhận được số lượng người đăng ký ‘khủng’