"gia đình" - Cặp vợ chồng Việt Nam có 6 người con, bà mẹ 33 tuổi tự tin 'cân được' và vẫn muốn đẻ tiếp