#

"ghệ iu dấu của em ơi" - Ca khúc của Tlinh lên bản tin của Thời sự Hà Nội với tiêu đề ‘Tràn lan rác trên mạng xã hội’