"galaxy S5" - Người dùng iPhone đang dần chuyển qua xài Samsung Galaxy S5

Người dùng iPhone đang dần chuyển qua xài Samsung Galaxy S5

10 năm trước
(Techz.vn) Một số lượng lớn người dùng iPhone tại nước Anh đang mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi quá lâu cho một chiếc iPhone mới có màn hình lớn, họ đã quyết định chuyển sang xài Samsung Galaxy S5