#

"Galaxy Note 9" - Ra mắt cùng đợt với iPhone XR nhưng Samsung Galaxy Note 9 không còn được cập nhật thường xuyên