#

"Fast Share" - Các Bài viết về Fast Share

Google phát triển tính năng tương tự AirDrop cho Android

Google phát triển tính năng tương tự AirDrop cho Android

(Techz.vn) Tính năng mới sẽ thay thế cho Android Beam được Google giới thiệu từ năm 2011.