"exciter 155" - Đối thủ Honda Winner X, Yamaha Exciter sắp ra mắt nâng cấp, Exciter 155 cũng thua xa?