#

"dương yến ngọc" - Mỹ nhân từng chất vấn ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ bị mọi người lánh xa vì hiểu lầm tai hại